Kennissessies

maandag 3 mei 2021

19:00 Opening

Pasfoto Fatma Taspinar
Journalist-presentator
(VRT)
Pasfoto Kris Snijkers
Algemeen directeur
(VVSG)
Pasfoto Ruth Vandenberghe
Burgemeester
(Stad Kortrijk)
We openen de Ronde van Vlaanderen in jouw provincie met een digitale uitzending vanuit de stad Kortrijk. Kris Snijkers, algemeen directeur van VVSG, verwelkomt alle deelnemers. Onze gastvrouw, Fatma Taspinar, gaat in gesprek met enkele lokale burgemeesters over twee actuele thema’s: de regiovorming in je provincie en de impact van de coronacrisis op je organisatie. Aan onze tafel zit o.a. Christof Dejaegher (burgemeester van Poperinge), Bart Tommelein (burgemeester van Oostende), Kurt Windels (burgemeester van Ingelmunster) en Ruth Vandenberghe (burgemeester van Kortrijk)
Aansluitend gaan we met jou in gesprek over deze thema’s en enkele actuele dossiers in drie online groepen. We vernemen graag van jou hoe we onze rol als belangenbehartiger en kennisdeler hierin nog kunnen versterken: 
  • De regiovorming in jouw provincie
    Moderators: Jan Leroy, VVSG-directeur Bestuur en Peter Hautekiet, VVSG-stafmedewerker
  • 70% vaccinatiegraad halen: drempels en oplossingen
    Moderators: Piet Van Schuylenbergh, VVSG-directeur Mens, Nathalie Debast, VVSG-persverantwoordelijke, Elke Verlinden en Veerle Cortebeeck, VVSG-stafmedewerkers
  • Een stand van zaken in enkele actuele dossiers. Moderator: Kris Snijkers, algemeen directeur VVSG

20:00 Keuzegesprek maandag 3 mei

20:00 70% vaccinatiegraad halen: drempels en oplossingen

20:00 De regiovorming in jouw provincie

Pasfoto Jan Leroy
Jan Leroy
Directeur Bestuur
(VVSG)

20:00 Stand van zaken in enkele actuele dossiers

Pasfoto Kris Snijkers
Kris Snijkers
Algemeen directeur
(VVSG)

20:00 Ik volg geen keuzegesprek

dinsdag 4 mei 2021

09:00 Dinsdag - Ronde 1

09:00 Duurzaamheidsrapportering voor een lokaal beleid met impact

Pasfoto Hanne Albers
Hanne Albers
Stafmedewerker Internationaal
(VVSG)
Pasfoto Ellen Vandeputte
Ellen Vandeputte
Strategisch planner
(Stad Harelbeke)
Hoe kan het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) je lokale beleidsopvolging en -rapportering versterken? We reiken je efficiënte instrumenten aan om je beleid te sturen, te evalueren en om erover te communiceren.

Als bestuur wil je niet enkel beleid uitvoeren. Je wil ook de resultaten van je activiteiten opvolgen, weten of je de juiste dingen doet en of je beleid bijdraagt aan een positieve evolutie in je gemeente: bijvoorbeeld op het vlak van armoede, klimaat en economische ontwikkeling. Daarnaast wil je aan je medewerkers en burgers ook tonen wat je doet. Monitoring en rapportering zijn daarin cruciaal.

In deze sessie verduidelijken we waarom duurzaamheidsrapportering hiervoor een troef is. Hoe je erover communiceert, welke instrumenten voorhanden zijn en welke aandachtspunten en valkuilen er zijn. We laten gemeenten aan het woord en voorzien tijd voor interactie.

Doelgroep: raadsleden, schepenen, algemeen en financieel directeurs, leden managementteam, diensthoofden en beleidsmedewerkers. De sessie richt zich op gemeenten die al met SDG’s gewerkt hebben.  

09:00 Burgerparticipatie: hoe doe jij dat?

Pasfoto Elke de Taeye
Elke de Taeye
(VVSG)
Pasfoto Lize Meert
Lize Meert
Gebiedswerker
(Stad Kortrijk)
Pasfoto Nathalie Dumarey
Nathalie Dumarey
Programmamanager innovatie en digitale transformatie
(VVSG)
Ben je er nog niet uit welke plek je jouw inwoners kan geven binnen het lokaal beleid?

In deze sessie geven we een overzicht van de mogelijkheden voor burgerparticipatie. We inspireren je met innovatieve praktijken om inspraak te organiseren. Daarna gaan we het gesprek aan over enkele vraagstukken: welke rol spelen lokale mandatarissen in het participatiebeleid? Welke invloed hebben de coronamaatregelen en welke lessen trekken we daaruit? Welke innoverende vormen van burgerparticipatie werken? Door in gesprek te gaan met elkaar, leren we van elkaars inzichten.

Doelgroep: mandatarissen en leden van het managementteam.

09:00 De gigabitnetwerken (Fiber en 5G) van de toekomst in jouw regio

Pasfoto Stefaan Declerck
Stefaan Declerck
(Proximus)
Pasfoto Laurent De Meutter
Laurent De Meutter
Directeur Netwerk Relaties
(Proximus)
Pasfoto Catherine Bals
Catherine Bals
(Proximus)
Pasfoto Rik Missault
Rik Missault
(Fiberklaar)
Proximus engageert zich om het beste open gigabitnetwerk uit te bouwen voor België. De uitrol van fiber en 5G is een belangrijke technologische omwenteling en vormt de basis voor de digitale maatschappij van morgen in je regio.

Daarom besliste Proximus om de uitrol van een toekomstbestendige digitale infrastructuur te versnellen ten voordele van klanten, burgers, de economie en de maatschappij in het algemeen. De uitrol van deze netwerken vergt een goede samenwerking met steden en gemeenten.

In deze interactieve sessie gaan wij verder in op de uitrol van fiber en 5G in jouw regio, onze strategische plannen voor een nieuwe digitale gigabitmaatschappij en hoe wij ons engageren om het netwerk van de toekomst uit te bouwen, open voor iedereen, voor zowel bestaande operatoren als nieuwe partners. 

Doelgroep: burgemeesters, schepenen en iedereen binnen het lokale bestuur die te maken heeft met digitalisering en openbare werken.

11:00 Dinsdag - Ronde 2

11:00 Je fietsbeleid in hogere versnelling met het relanceplan

Pasfoto Wout Baert
Wout Baert
programma manager
(Fietsberaad Vlaanderen)
Pasfoto Inge Caers
Inge Caers
Projectmedewerker
(Fietsberaad Vlaanderen)
Pasfoto Axel Weydts
Axel Weydts
schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
(Stad Kortrijk)
De coronacrisis deed mensen de fiets herontdekken. Via het relanceplan wil de Vlaamse Regering de lokale besturen ondersteunen om een stevige upgrade te geven aan hun fietsinfrastructuur. 150 miljoen euro stelt ze daarvoor ter beschikking.

In deze sessie stellen de VVSG en Fietsberaad Vlaanderen, samen met de Vlaamse administratie, de contouren van het relanceplan voor. We inspireren je rond concrete voorbeelden om een échte fietsgemeente te worden en hoe dat past in het verhaal van basisbereikbaarheid en Hoppin-punten. De laureaten van de wedstrijd fietsstad/fietsgemeente 2020 stellen hun aanpak voor. Tot slot is er ruim tijd voor vragen aan de sprekers.

Doelgroep: burgemeesters, schepenen mobiliteit, algemeen directeurs, leden van het managementteam en beleidsmedewerkers mobiliteit. 

11:00 Andere regels voor de lokale democratie: wat moet je weten tegen 2024?

Pasfoto Jan Leroy
Jan Leroy
Directeur Bestuur
(VVSG)
Pasfoto Marian Verbeek
Marian Verbeek
beleidsmedewerker politieke werking en organisatie
(VVSG)
Dit voorjaar keurt het Vlaamse Parlement een reeks ingrijpende wijzigingen goed over de werking van de lokale democratie. Maar wat betekent dit nu concreet voor de verkiezingen van oktober 2024 en de lokale formatie?

De vorming van de nieuwe bestuursploegen na de lokale verkiezingen van 2024 zal totaal anders verlopen dan we gewoon zijn. Zo verdwijnt de opkomstplicht. Verder krijgen, in afnemende volgorde van grootte, de lijsten de mogelijkheid een meerderheid te vormen; en eenmaal die er is kennen we automatisch ook de burgemeester. De nieuwe ploegen zullen ook al in december aantreden. We lichten deze en tal van andere wijzigingen toe en beantwoorden je vragen.

Doelgroep: mandatarissen, algemeen directeurs en leden managementteams.

11:00 Samen met Belfius bouwen aan een duurzame samenleving

Pasfoto Ronny Neckebroeck
Ronny Neckebroeck
Directeur Public en Social Banking Vlaanderen
(Belfius)
Pasfoto Truike Vercruysse
Truike Vercruysse
(Belfius)
Pasfoto Eric Vleminckx
Eric Vleminckx
Head of Public Real Estate
(Belfius)
Pasfoto Thierry Goset
Thierry Goset
Sales Director
(Belfius Auto Lease)
Samen bouwen aan een duurzame omgeving voor je organisatie, medewerkers en inwoners, maakt deel uit van de ambitie van Belfius. We blijven investeren in een slimmer en energiezuinig België. Met passie voor energie-efficiëntie. Met digitale tools op maat. Door de kaart van duurzame mobiliteit te trekken. Door lokale besturen te helpen hun klimaatambities te vertalen in concrete projecten.

Tijdens deze inspirerende sessie lichten we de ambitieuze ESG-strategie (Environmental, Social, Governance) van Belfius toe. Vervolgens nemen we je mee naar de duurzame oplossingen die Belfius aanbiedt op vlak van mobiliteit, bouwen en renoveren, onderwijs, lokale economie en zelfs digitaal bestuur. Met concrete voorbeelden van op het terrein tonen we wat er leeft en beweegt in Vlaanderen. Met als doel om de handen in elkaar te slaan voor een duurzame samenleving.

Doelgroep: alle burgemeesters, schepenen, mandatarissen en beleidsmedewerkers met interesse in het thema duurzaamheid.

13:00 Dinsdag - Ronde 3

13:00 Na de crisis: nieuwe kansen voor de publieke zorg

De coronapandemie heeft niet alleen ons persoonlijk leven ernstig bijgestuurd, ook de publieke zorgvoorzieningen werden drastisch uitgedaagd. Hoe hebben lokale besturen hun zorgdiensten inventief bijgestuurd in functie van hun doelgroep en personeel? 

We zoomen in op enkele thema’s vanuit drie sectoren: kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg. Welke ervaringen nemen jullie mee naar de toekomst?

1. Digitalisering: Hoe betrek je jouw doelgroep en medewerkers online?
2. Eenzaamheid: Welke initiatieven zetten in op verbondenheid?
3. Zorg voor personeel: Hoe organiseer je ondersteuning en waardering?
4. Hygiëne- en ziektebeleid: Op welke maatregelen blijven jullie verder inzetten?
5. Samenwerking met externen: Hoe benut je jouw netwerk (nog) meer?

Kom luisteren, laat je inspireren en deel je ervaringen.

Doelgroep: raadsleden, schepenen, diensthoofden en medewerkers.

13:00 Cyberveiligheid, zoveel meer dan IT

Pasfoto Tomas Coppens
Tomas Coppens
(VVSG)
Pasfoto Gunter Schryvers
Gunter Schryvers
(Audit Vlaanderen)
Digitalisering is belangrijk, maar niet zonder risico’s. Dat mochten enkele lokale besturen aan den lijve ondervinden in 2020, toen hun dienstverlening door hackers aan banden werd gelegd. Experten voorspellen dat cybercriminaliteit alleen maar zal toenemen in de komende jaren. Hoog tijd om je lokaal bestuur voor te bereiden op deze dreigingen.

We bieden je zicht op de cyberveiligheid van onze Vlaamse steden en gemeenten. Hoever staan we? Wat zijn de belangrijkste pijnpunten? En vooral: waar moeten we naartoe? Aan de hand van recente cijfers uit de ICT-veiligheidsaudits van Audit Vlaanderen en het project ‘Ethisch Hacken’ in samenwerking met Howest, schetsen we de huidige situatie, ontkrachten we hardnekkige cybermythes en helpen we je op weg om te bouwen aan een cyberveilige(re) stad of gemeente.

Een achtergrond in cyberveiligheid of computertechnologie is niet nodig om deze sessie bij te wonen. Integendeel. Met deze sessie willen we net duidelijk maken dat cyberveiligheid zoveel meer is dan IT en dat organisatiebreed werken hét recept voor succes is.

Doelgroep: burgemeesters en bevoegde schepenen, algemeen en financieel directeurs.

13:00 De energietransitie haalbaar en betaalbaar maken

Pasfoto Jean-Pierre Hollevoet
Jean-Pierre Hollevoet
Directeur Netbeheer
(Fluvius)
De energiesector steunt steeds meer op de burger en een dynamische energiemarkt. Klimaatneutraal worden ligt in de handen van lokale besturen, burgers, netbeheerders en alle marktspelers. We hebben iedereen nodig om het haalbaar en betaalbaar te maken. Hoe kan jouw lokaal bestuur hieraan bijdragen?

Heel wat steden en gemeenten gaan, o.a.in kader van de Burgemeestserconvenant, klimaatneutrale engagementen aan. Dat veroorzaakt vandaag reeds veranderingen in het energielandschap. De energiemix zal grondig veranderen, met een toenemend belang voor elektriciteit. Komt het elektriciteitsnet daardoor onder spanning?

Om veel investeringen tegen een hoge maatschappelijke kost te vermijden of om de leveringszekerheid niet in het gedrang te brengen, is een evenwichtige mix noodzakelijk: ‘gericht investeren’ en ‘gespreid verbruiken’ door alle netgebruikers, zowel in tijd als locatie.

Elk lokaal bestuur kan als aandeelhouder in zijn energienetbeheerder, en met Fluvius als werkmaatschappij en energiepartner, vandaag al bijdragen leveren richting klimaatneutraal. Voorbeeldgedrag van steden en gemeenten creëert draagvlak. Bovendien hebben lokale besturen een verbindende rol en waken ze erover dat bij die transitie niet alleen economische, maar ook ecologische en sociale doelstellingen voorop blijven staan.

Fluvius zet jouw lokaal bestuur mee op weg om die rol te vervullen, een voorbeeld te zijn en het voortouw te nemen in de weg naar klimaatneutraliteit. In deze sessies is er ook voldoende tijd voorzien om in te gaan op vragen van jouw lokaal bestuur.

Doelgroep: mandatarissen, algemeen en financieel directeurs en beleidsmedewerkers openbare werken, ruimtelijke planning, financiën, milieu & energie, duurzaamheid, e.a.
 

15:00 Dinsdag - Ronde 4

15:00 Bouwshift doe je zo!?

Pasfoto Xavier Buijs
Xavier Buijs
hoofd dienst ruimte
(VVSG)
Pasfoto Hendrik Van de Veere
Hendrik Van de Veere
Schepen Ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit, verkeer, vergunningenbeleid en woonbeleid
(Gemeente Kaprijke)
De Vlaamse overheid maakt werk van de bouwshift. In 2040 mag geen open ruimte meer worden aangesneden voor bebouwing of moet de inname worden gecompenseerd door elders open ruimte te creëren. Maar hoe pak je de bouwshift lokaal aan?

In deze sessie lichten we het Instrumentendecreet om de bouwshift te begeleiden toe. We bekijken ook wat het decreet woonreservegebieden kan betekenen voor jouw gemeente. Daarna gluren we bij de buren en brengen we een praktijkverhaal van een gemeente uit een andere provincie. Hoe werken zij aan de bouwshift? We hebben daarbij zowel aandacht voor bouwen op de juiste plekken, als de leefkwaliteit van die plekken.

Hendrik Van de Veere, schepen Kaprijke licht toe hoe het ‘Verdichtings- en verdunningskader’ de gemeente ondersteunt bij het realiseren van de bouwshift.

Doelgroep: mandatarissen met interesse in ruimtelijk beleid.

15:00 Nieuws over de grote dossiers van het lokale personeelsbeleid

Pasfoto Katleen Janssens
Katleen Janssens
Stafmedewerker personeel lokale besturen
(VVSG)
Pasfoto Marijke De Lange
Marijke De Lange
Stafmedewerker personeel lokale besturen
(VVSG)
Momenteel hertekenen volgende dossiers het personeelsbeleid van de lokale besturen. In deze sessie delen we met jou de meest recente informatie over:

• De opvolging en uitvoering van het VIA6-akkoord over koopkracht voor de publieke sector
• De geplande algemene herziening van de Rechtspositiebesluiten

We staan uitgebreid stil bij deze dossiers en nemen voldoende tijd voor vragen.

Doelgroep: algemeen directeurs, personeelsverantwoordelijken, medewerkers personeelsdienst.

15:00 Het hoogspanningsnet in jouw gemeente klaarstomen voor de energietransitie

Energietransitie is geen buzzwoord meer. Het is duidelijk dat we in de toekomst op grote schaal hernieuwbare energie gaan produceren. Netbeheerder Elia legt uit wat die energietransitie betekent voor het elektriciteitsnet in je gemeente en zoomt in op concrete projecten. Je krijgt de kans om je vragen en ervaringen hierover delen. Vervolgens blikt Elia vooruit met enkele innovatieve projecten waarbij zowel de hardware van het elektriciteitsnet (zoals luchtlijnen en kabels) als de software (data en consument) centraal staan. Elia maakt hierbij de link naar de rol van gemeenten.

Doelgroep: mandatarissen, algemeen directeurs en leden managementteams die interesse hebben in ruimtelijke ordening, openbare werken, burgerparticipatie, innovatieve projecten of de energiesector. De sessie vergt geen voorkennis.

17:00 Herbekijk de openingssessie

19:00 Dinsdag - Ronde 5

19:00 Sterk sociaal werk door het Bijzonder Comité Sociale Dienst

Pasfoto Griet Briels
Griet Briels
(VVSG)
Pasfoto Peter Cousaert
Peter Cousaert
(VVSG)
Pasfoto Peter Hardy
Peter Hardy
(VVSG)
We delen nieuwe inzichten uit de VVSG-bevraging over de werking van de BCSD’s in Vlaanderen. Komt aan bod: de verhouding tussen het BCSD en de maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW, de samenstelling van het BCSD en de verhouding ten aanzien van cliënten, e.a.

Daarna gaan we met jou in gesprek over hoe je het hoorrecht vormgeeft en de adviesrol van het comité versterkt. Zo verdiepen we de bevindingen uit de bevraging en genereren we materiaal om jouw comité in deze twee thematieken te versterken. 

Doelgroep: leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en diensthoofden sociale dienst OCMW.

woensdag 5 mei 2021

10:00 Herbekijk de openingssessie

donderdag 6 mei 2021

09:00 Donderdag - Ronde 1

09:00 Maak je gemeente klaar voor het Klimaatpact

Pasfoto Elke de Taeye
Elke de Taeye
(VVSG)
Pasfoto Cedric Depuydt
Cedric Depuydt
(VVSG)
De Vlaamse Regering wil samen met de steden en gemeenten werken aan de klimaatdoelstellingen. Daarom maakte ze met de VVSG een Klimaatpact op.

We verduidelijken de basisprincipes van het Klimaatpact en illustreren de verschillende werven aan de hand van inspirerende voorbeelden. We tonen hoe Vlaanderen jouw gemeente zal ondersteunen en hoe je hier gebruik van kan maken. Tot slot vertellen we je hoe het Netwerk Klimaat jouw lokaal bestuur kan ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van het pact. We focussen daarbij op de mitigatiewerven.

Doelgroep: burgemeesters, schepenen en medewerkers van klimaat, milieu, energie en duurzaamheid, groendiensten, stedenbouw, mobiliteit, enz.  

09:00 Vierde pijler inburgeringsdecreet: de regie in jouw handen

Pasfoto Sabine Van Cauwenberge
Sabine Van Cauwenberge
Stafmedewerker Integratie en Inburgering
(VVSG)
De Vlaamse regering hertekent het inburgeringsbeleid. Blikvanger is de vierde pijler ‘sociale netwerking en participatie’. De lokale besturen krijgen hierin de regierol. Een proeftuin met 55 Vlaamse gemeenten die in januari startte, moet dit vormgeven. Je verneemt wat dit voor jouw gemeente inhoudt en hoort enkele prille getuigenissen van deelnemende gemeenten.

Daarnaast komen ook andere elementen uit het hertekende beleid aan bod zoals het betalend maken van inburgering, het werken met geïntegreerde intakes en sociaal tolken. We geven je inspiratie met enkele goede praktijken voor het onthaal en integratie van nieuwkomers.

Doelgroep: mandatarissen, leden van het managementteam en beleidsmedewerkers.

09:00 Wegwijs in de BBC-data dankzij het Agentschap Binnenlands Bestuur

Pasfoto Katja Borré
Katja Borré
Procesbeheerder BBC-DR
(Agentschap Binnenlands Bestuur)
Pasfoto Bart Van Dooren
Bart Van Dooren
Afdelingshoofd
(Agentschap Binnenlands Bestuur)
Pasfoto Sabine Verhoestraete
Sabine Verhoestraete
Productmanager BBC-data
(Agentschap Binnenlands Bestuur)
De data van de beleids- en beheerscyclus (BBC) bevatten alle gegevens uit de lokale meerjarenplannen en jaarrekeningen. Dit is een schat aan informatie. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) biedt lokale mandatarissen en ambtenaren enkele handige online tools aan om die data op maat te ontsluiten.

Tijdens deze sessie leer je snel je weg te vinden in al deze tools zodat je er zelf mee aan de slag kan. Enkele voorbeelden:
-  Zoek uit hoe groot de schuldgraad van je gemeente is en vergelijk die met de omliggende gemeenten.
-  Simuleer welke voordelen een fusie met een buurgemeente biedt.
-  Vind antwoorden over de dotatie aan politie- en hulpverleningszone.
-  Ga na hoe hoog de personeelskosten zijn en vergelijk deze met andere lokale besturen.

Doelgroep: mandatarissen, leden van het managementteam en beleidsmedewerkers.

11:00 Donderdag - Ronde 2

11:00 Nieuwe mogelijkheden voor een sterker activeringsbeleid

Pasfoto Fabio Contipelli
Fabio Contipelli
(VVSG)
Pasfoto Eric De Houwer
Eric De Houwer
Stafmedewerker
(VVSG)
Pasfoto Ann Jughmans
Ann Jughmans
(VVSG)
Hoe versterk je als lokaal bestuur de activering van inwoners naar werk? We geven je advies voor een verbeterde samenwerking tussen de OCMW ’s en de VDAB en gaan in op enkele nieuwe activeringsinstrumenten van de Vlaams overheid.
 
De VVSG en de VDAB gingen dit voorjaar samen aan de slag om de samenwerking tussen VDAB-medewerkers en OCMW-medewerkers te verbeteren. De focus lag daarbij op de toegang van OCMW-cliënten tot de dienstverlening van VDAB.  We delen onze inzichten over de verbeterpunten en de aanpassingen die nodig zijn in de samenwerking tussen beide partners. Daarna lichten we enkele nieuwe activeringsinstrumenten van de Vlaams overheid toe.
 
De Vlaamse regering kondigde een aantal grote veranderingen aan in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie zoals de uitrol van de Gemeenschapsdienst en het Individueel Maatwerk (IM) en de uitbreiding van de regierol voor de lokale besturen in de structurele samenwerking met het ESF. We geven een stand van zaken en gaan in op je vragen.

Doelgroep: mandatarissen (in het bijzonder leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst), maatschappelijke werkers en beleidsmedewerkers.  

11:00 Buitenschoolse opvang en activiteiten: het lokaal bestuur aan zet

Het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten daagt de lokale besturen uit om de buitenschoolse opvang af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen en samen te werken met de vrijetijdsactiviteiten, zoals sport- en jeugdinitiatieven, cultuuractiviteiten, deeltijds kunstonderwijs.

Deze sessie inspireert je om als lokaal bestuur de regierol op te nemen en geeft je meer informatie over het decreet, de bijhorende uitvoeringsbesluiten en hopelijk ook over de bijhorende subsidie. Daarna ga je in kleine groepen, interactief, met een thema naar keuze aan de slag:

1. Basissessie: het decreet BOA voor beginners
2. Geef vorm aan je  samenwerking 
3. Verdeling van de middelen als instrument om beleidsdoelstellingen te bereiken 
4. Visie buitenschoolse opvang en afstemming met de buitenschoolse activiteiten: wat, hoe en met wie ga je aan de slag?
5. Een gevarieerd aanbod van activiteiten voor alle kinderen
6. Multifunctioneel gebruik van infrastructuur

Doelgroep: schepenen kinderopvang, jeugd, cultuur, sport, vrije tijd en onderwijs, diensthoofden en beleidsverantwoordelijken regie kinderopvang en buitenschoolse opvang en activiteiten.

11:00 Hoe sterke en bruisende buurten ontwikkelen?

Pasfoto Bart Van Caenegem
Bart Van Caenegem
Business Manager West-Vlaanderen
(Matexi)
Leven we in een wereld om te bouwen of bouwen we aan een wereld om in te leven? Wat betekent een 15 minute neighbourhood? Hoe breng je stedelijke verdichting in harmonie met leefkwaliteit? Matexi deelt zijn visie samen met die van de Deense creatief directeur David Sim van het architectenbureau Jan Gehl.

In deze interactieve sessie gaat Matexi dieper in op zijn missie: bijdragen aan een wereld waar het beter wonen en (samen)leven is. De sessie staat bol van de praktijkvoorbeelden uit je regio. Er is bovendien veel tijd om met elkaar van gedachten te wisselen in de breakoutrooms. Deelnemers maken kans op het boek ‘Soft City – Building Density for Everyday Life’ van David Sim.

Doelgroep: mandatarissen en medewerkers omgeving, ruimtelijke ordening & planning, wonen, duurzaamheid en mobiliteit.

13:00 Donderdag - Ronde 3

13:00 Meer toegankelijk bos, dicht in de buurt

Pasfoto Zuhal Demir
Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Pasfoto Bert Herrewyn
Bert Herrewyn
Schepen van klimaat en biodiversiteit
(Stad Kortrijk)
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil Vlaanderen groener maken. Nog deze legislatuur komt er 4.000 hectare bos bij. Concreet werkt de minister aan bossen die toegankelijk zijn voor alle Vlamingen. Hoe ze dat wil bereiken en met welke instrumenten, stelt ze zelf aan je voor. 

Daarna is het aan de lokale besturen om de bosuitbreiding mee waar te maken in hun stad of gemeente. Iedereen is overtuigd van de nood aan bereikbare natuur. Wonen in een groene omgeving is aantrekkelijker dan ooit. Maar hoe krijg je het als lokaal bestuur voor elkaar om een welbepaalde plek in bos te veranderen? Schepen Bert Herrewyn, stad Kortrijk, stelt zijn aanpak voor een groenere gemeente voor. Daarna is er de mogelijkheid om informeel van gedachten te wisselen.

Doelgroep: burgemeesters, schepenen van milieu en beleidsmedewerkers met interesse in het thema. 

13:00 Troeven voor een multifunctionele scholenbouw

Pasfoto Filip Smets
Filip Smets
Verantwoordelijke schoolgebouwen
(OVSG)
Pasfoto Filip Fonteyn
Filip Fonteyn
Stafmedewerker strategie en schoolgebouwen
(OVSG)
Een schoolbestuur dat een nieuw schoolgebouw wil optrekken, kan die investering maximaal laten renderen door te kiezen voor multifunctionaliteit. Zo wordt een school veel meer dan een school. Het gebouw kan buiten de schooluren immers benut worden door alle burgers, bv. voor sport, de academie, de bib, de kinderopvang of zelfs om te wonen bovenop de school. Naast de klassieke subsidiëring, zijn er een resem projectoproepen om o.a. schoolsportinfrastructuur en speelplaatsen makkelijker open te kunnen stellen.

In deze sessie belichten de experten scholenbouw van OVSG de verschillende subsidiemogelijkheden. Je ontdekt hoe je schoolgebouwen kan bouwen, renoveren of klaarmaken voor de toekomst. We geven je voorbeelden van lokale besturen die hun schoolgebouwen maximaal inzetten voor alle burgers. Uiteraard is er kans om vragen te stellen.

Doelgroep: schepenen van onderwijs en algemeen directeurs, financieel directeurs, medewerkers technische dienst of dienst onderwijs

13:00 Subsidies voor verenigingen: loeren overheidsopdrachten om de hoek?

Pasfoto Wim Rasschaert
Wim Rasschaert
(Rasschaert Advocaten)
Wat zijn de wettelijke mogelijkheden om je lokale verenigingsleven ook na corona financieel of operationeel te ondersteunen?

De coronacrisis duwt nog meer lokale verenigen in de armen van het lokaal bestuur. Vanuit de amateursporten, de culturele sector, jongeren,… allen zullen ze in de toekomst nog meer financiële noden voorleggen aan steden en gemeenten. Investeringen subsidiëren, de werking financieel ondersteunen, in natura helpen, het zal nodig zijn om te vermijden dat de niet-professionele ontspannings- en recreatiesector doodbloedt.

In het enthousiasme om overal bij te springen, ontstaat voor lokale besturen het risico om de toepasselijke regels uit het oog te verliezen. Daarom verduidelijkt Rasschaert Advocaten, aan de hand van praktische voorbeelden, de wettelijke mogelijkheden om jouw lokale verenigingsleven ook na corona financieel of operationeel te ondersteunen.

We staan ook stil bij mogelijk vervelende gevolgen, waarbij verenigingen de wetgeving overheidsopdrachten moeten volgen om gesubsidieerde investeringen te kunnen doen. Rasschaert Advocaten zoekt samen met jou naar praktische oplossingen en opportuniteiten en gaat met je in gesprek om meer mogelijk te maken. 

Doelgroep: Iedereen binnen een lokaal bestuur die betrokken is bij het lokale verenigingsleven en die open staat voor constructieve samenwerkingsvoorbeelden met verenigingen.

15:00 Donderdag - Ronde 4

15:00 Vrije tijd na Corona: burgers, verenigingen en lokale besturen maken het samen waar

Pasfoto Lieselot Decalf
Lieselot Decalf
(VVSG)
Pasfoto Henk Keygnaert
Henk Keygnaert
Stafmedewerker vrije tijd
(VVSG)
Pasfoto Stijn Oosterlynck
Stijn Oosterlynck
Hoogleraar sociologie
(Universiteit Antwerpen)
Pasfoto Chris Peeters
Chris Peeters
stafmedewerker jeugd & sport
(VVSG)
Pasfoto Joke Verschueren
Joke Verschueren
Algemeen directeur
(Stad Hoogstraten)
Pasfoto Maud Vanhauwaert
Maud Vanhauwaert
Bubbels, quarantaine, individuele knuffelcontacten maken hopelijk heel binnenkort weer plaats voor bruisende vrijetijdsactiviteiten. Corona toonde ons de waarde van het lokale sport-, cultuur- en jeugdbeleid. Zonder, versteent je samenleving. Waar en hoe maakt de vrijetijdsdienst in deze omstandigheden het verschil? Waar zet je de medewerkers in om samen met burgers en verenigingen het samenleven terug waar te maken?

In deze sessie willen we je verleiden, inspireren en laten uitwisselen over een sterk lokaal vrijetijdsbeleid dat stevig verankerd is binnen de gemeente!

Doelgroep: mandatarissen, algemeen en financieel directeurs en leden van het managementteam.

15:00 Stel je vragen over het nieuwe toewijsmodel sociale huur

Pasfoto Wim Boone
Wim Boone
stafmedewerker beleid
(Huurpunt)
Pasfoto Joris Deleenheer
Joris Deleenheer
(VVSG)
Pasfoto Liesbet Mullie
Liesbet Mullie
Expert wonen
(W13)
Pasfoto Eric Vos
Eric Vos
directeur
(Huurpunt)
Tegen 2023 integreren de sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen tot woonmaatschappijen. In elke gemeente zal één woonmaatschappij uitvoering geven aan het sociaal woonbeleid. Het toewijzen van sociale woningen aan kandidaat-huurders gebeurt vanaf dan op basis van een nieuw model. De regelgeving is nog volop in opmaak.

VVSG en HUURpunt geven je een stand van zaken. We gaan dieper in op de kansen van het nieuwe systeem, op mogelijkheden om lokale behoeftes en doelgroepen in te passen en om de welzijnsactoren te betrekken. We bieden je voldoende tijd om te reageren en bedenkingen mee te geven.

Doelgroep: raadsleden en leden van het BCSD, schepenen van welzijn en wonen, vertegenwoordigers van lokale besturen in beheersorganen van het SVK en/of de SHM,
leden managementteam, diensthoofden, leden lokaal woonoverleg, medewerkers wonen en welzijn en sociale diensten.

15:00 Dienstverlening anders bekeken. Ethias, meer dan een verzekeraar.

Pasfoto Kris Rutten
Kris Rutten
Head of Sales Public & Non-Profit
(Ethias)
Pasfoto Geert Vandenwijngaert
Geert Vandenwijngaert
Legal Advisor
(Ethias)
Ethias stelt in primeur enkele nieuwe diensten voor de lokale besturen voor die nog beter tegemoet komen aan de uitdagingen van morgen.

Door te luisteren naar nieuwe noden van de lokale besturen en steeds de vinger aan de pols te houden bij lokale mandatarissen en leidende ambtenaren, ontwikkelde Ethias een aantal nieuwe diensten die iets verder afstaan van de rol van verzekeraar.

In de toekomst kan je bij Ethias terecht voor het welzijn van jouw personeel (screening van psychologische- en gezondheidsrisico’s), audits met betrekking tot brandrisico’s en studies rond pensioenen en riskmanagement. Ethias stelt ze graag aan je voor en neemt de tijd om te luisteren en samen met jou nieuwe noden en diensten te detecteren.

Deze sessie duurt maximaal 1 uur.

Doelgroep: schepen van personeel, financiën, e.a., algemeen en financieel directeurs en beleidsmedewerkers die werken rond HR, patrimonium of pensioenen.

17:00 Herbekijk de openingssessie

19:00 Donderdag - Ronde 5

19:00 Hoe werk ik als raadslid in digitale tijden?

Pasfoto Pieter Vanderstappen
Pieter Vanderstappen
Stafmedewerker politieke werking en organisatie
(VVSG)
Pasfoto David Vanholsbeeck
David Vanholsbeeck
Stafmedewerker statuut lokale mandataris
(VVSG)
Pasfoto Marian Verbeek
Marian Verbeek
beleidsmedewerker politieke werking en organisatie
(VVSG)
Werken als raadslid vergt specifieke kennis en vaardigheden. In deze sessie wisselen we ervaringen uit. Je leert wat wel en niet werkt in andere besturen en wat de regelgeving al dan niet toelaat.

We leiden jou langs de voornaamste uitdagingen en valkuilen van de werking als raadslid. Na een algemene toelichting wisselen we in kleinere groepjes ervaringen uit en is er ruimte voor vragen aan de VVSG-experten. Speciale aandacht gaat daarbij naar de raadswerking in digitale tijden en de wijziging van de regelgeving hierover. Zo ben je als raadslid meteen ook optimaal voorbereid wanneer het huishoudelijk reglement van je raad wordt aangepast aan deze nieuwe manier van werken.

Doelgroep: raadsleden (gemeente/OCMW)